ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ นวัตกรรม STEM ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านบางสาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2